CijeneIndyra

rucomp-hohloma-prototip-3d

Pismeni prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica za prijevode sa hrvatskog na strane jezike i obratno. Autorsku karticu čini 1500 slovnih znakova s razmacima obračunatih računalom (sukladno statistici MS Worda – characters with spaces). Ukupan broj znakova s praznim mjestima dijeli se s 1500, a dobiveni iznos označava broj autorskih kartica.


Prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik – jedna autorska kartica               . 120,00 kn
Prijevod s hrvatskog jezika na strane jezike 120,00 kn
Prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik 160,00 kn
Prijevodi iz rukopisa 20-100 % više
Prijevodi videozapisa – jedna autorska kartica 100 % više
Prijevod s ovjerom sudskog tumača 150 kn
Sudska ovjera prevedenog teksta 50 kn

Napomena

Prijevodi se pišu računalom i dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku na papiru, telefaksom ili elektroničkom poštom.