Razlika  između običnog prijevoda i prijevoda ovjerenog kod sudskog tumača

Categories:Business
Indyra

Razlika  između običnog prijevoda i prijevoda ovjerenog kod sudskog tumača

Neovisno o tome jeste li ste tvrtka ili pojedinac, ukoliko ste u situaciji da vam je potreban stručan prijevod određenog teksta ili sadržaja, proces suradnje s prevoditeljskim  uredima poprilično je jasan: dostavite im potrebnu dokumentaciju za prevođenje na željeni jezik i nakon toga mirno čekajte svoj prijevod.

I to je sve u redu kada je u pitanju prijevod za ličnu ili opću namjenu ili za prevođenje materijala koji nije za dalje institucionalne svrhe (uvjerenja, diplome…), ali ako je prijevod potreban za svrhe institucionalne komunikacije i  poslovne transakcije, onda je proces suradnje sa prevoditeljskim uredom posve drugačiji jer se u tom procesu dobivanje prijevoda komplicira dodatnim procesom certificiranja od strane sudskog tumača kako bi sam dokument bio validan.

 

Što točno rade prevoditelji?

Prevoditelji su osobe koje svojim  poznavanjem jezika sa i na koji prevode dostavljeni materijal te Vam sukladno tome mogu pomoći u izradi samog prijevoda. Uglavnom su to osobe koje su izvorni govornici  jednog od traženih jezika prevođenja i vrsni poznavatelji drugog jezika prevođenja. Neke od najčešće traženih vrsta prijevoda su usmeno i simultano prevođenje (prevođenje razgovora).

 

Sudski tumači i ovjera

Sudski tumač je u suštini jezični profesionalac koji se još naziva i sudskim prevoditeljem jer je sudski tumač osoba ovlaštena od strane suda koja izdaje ovjereni prijevod dokumenata da isti certificira svojim pečatom i samim tim garantira da je prijevod vjeran originalu. Najčešće se usluge ovjere prijevoda kod sudskog tumača koriste od strane fizičkih i pravnih lica, kao i samih sudova.

Kada su u pitanju fizička lica, ovjere prijevoda kod sudskih tumača su najzastupljenije kod prijevoda sljedećih dokumenata:

osobnih dokumenata

uvjerenja

diploma

državljanstva


Osnovna razlika između prevoditelja i sudskog tumača jeste ta što sudski tumač posjeduje pečat (sa svojim imenom i registriranim brojem pečata), kojim ovjerava svoje prijevode i tako ih čini vjerodostojnim originalu.

Bez ove specifične usluge koju jedino sudski tumač može osigurati prevoditeljskim uredima, sami prevoditelji nemaju ovlaštenje niti moć kojima mogu potvrditi da je neki dokument koji su preveli na svoj materinji ili na svoj radni jezik vjeran originalu.

 

Sudski tumač i cijena ovjere

Kada ste u situaciji da vam je potrebna ovjera sudskog tumača, potrebno je imati u vidu da sudski tumači i prevoditelji predstavljaju tim pažljivo odabranih profesionalaca koji svojim stručnim znanjem i posjedovanjem zvanja sudskih tumača garantiraju najveću kvalitetu prevoditeljskih usluga i samim tim cijena ovog tipa prijevoda može biti i do nekoliko puta veća nego kada su u pitanju prevodi općeg tipa.

Leave a Reply

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*