Simultano, konsekutivno, šušotaž i “sight prevođenje”

Prevoditeljski ured TRAKTAT Business Simultano, konsekutivno, šušotaž i “sight prevođenje”
0 Comments

SIMULTANO, KONSEKUTIVNO, ŠUŠOTAŽ I „SIGHT PREVOĐENJE“

Sigurno ste čuli za simultano i konsekutivno prevođenje, ali da li ste čuli za šušotaž i prevođenje “s lista”? Posao prevoditelja je da bude posrednik ljudima koji komuniciraju na različitim jezicima.

Vrste prevoditeljskih usluga

-Simultano i konsekutivno prevođenje

Posao prevodioca je da bude posrednik ljudima koji komuniciraju na različitim jezicima. Prevodilac prenosi sveukupnu, točnu misao i namjeru sa jednog jezika na drugi, koju jedna osoba pokušava da izrazi drugoj. Profesionalne usluge prevođenja ili sudskog tumačenja se mogu prikazati na više načina, ali postoje tri primarna – simultano, konsekutivno i pismeno prevođenje, kao i načini koji se manje upotrebljavaju – šušotaž („whisper translation“) i prijevod “s lista” („sight translations“). Kada govorimo o simultanom i konsekutivnom prevođenju važno je razumjeti koji način najbolje odgovara vašim potrebama. Hajde da razjasnimo neke vrste prevođenja.

-Što je simultano prevođenje?

Kada planirate konferenciju kojoj će prisustvovati govornici više različitih jezika, to može biti veoma stresan posao. Morate osigurati da svi prisutni na konferenciji mogu razumjeti tematiku. Prevoditelji slušaju ono što se govori na jednom jeziku, a istovremeno govore na drugom jeziku. Zamislite prevođenje jezika na poslovnoj konferenciji. Prevoditelji slušaju ono što govori predavač na jednom jeziku, a istovremeno prevode isti govor publici, ali na drugom jeziku. Dok prevoditelj prevodi, on istovremeno sluša ono što govori govornik ili predavač, tako da može precizno prevoditi sljedeću rečenicu. To je primjer istovremenog, simultanog prevođenja. Međutim, simultano prevođenje obično zahtijeva neku opremu. Postoji veliki broj profesionalne opreme koja se koristiti kako bi se osiguralo da je svaka riječ kristalno jasna za svakog prisutnog. Svima koji prevode potreban je mikrofon. Mikrofon će vjerojatno biti priključen na zvučnik, tako da čitava publika može bolje čuti ono što se govori. Prevoditelji se obično nalaze u zvučno-izoliranoj kabini u pozadini sale za sastanke. Na taj način oni slušaju prezentaciju bez ikakvog prekidanja i utjecaja vanjskih faktora. Ovaj posao zahtijeva mnogo samopouzdanja, znanja i odlučnosti. Jednostavno, prevoditelj nema dovoljno vremena za ispravljanje eventualnih grešaka u rečenicama, Mora biti dovoljno koncentriran kako bi mogao brzo djelovati, jer svako odlaganje može rezultirati izgubljenim riječima ili cijelim izgubljenim mislima ili rečenicama. To bi moglo biti katastrofalno za generalno razumijevanje govora u prijevodu.

 

Primjeri gdje i kada se koristi simultano prevođenje:

Sastanci poslovnih odbora

Sudnice

Diplomatske konferencije

Međunarodne konferencije

Predavanja i prezentacije

 

Prvo korištenje simultanog prevođenja korišteno je tijekom nürnberških procesa, koji su bili serija vojnih saslušanja nacista i ratnih zločinaca na kraju Drugog svjetskog rata. Početkom 1950-ih Ujedinjene nacije su proglasile simultano tumačenje kao prioritetni metoda za većinu službenih sastanaka UN-a, pošto se štedilo vrijeme i poboljšala kvaliteta samog razumijevanja među sudionicima koji govore različitim jezicima.

-Što je konsekutivno prevođenje?

Dobar način za razumijevanje kako konsekutivni prevoditelj radi je da zamislite neku konferenciju za novinare poslije internacionalnog sportskog susreta. Novinari postavljaju pitanje sudionicima završenog događaja, sudionici odgovaraju na svom, materinjem jeziku. Koja je tu uloga konsekutivnog prevodioca? Prevoditelj (za razliku od simultanog prevođenja), prvo sluša, zatim pauzira govornika i na kraju prevodi njegovu misao na ciljani jezik. Na primjer, većina sudionika je iz hrvatskog govornog područja, ali je angažiran prevoditelj hrvatsko-engleskog jezika kako bi pomogao sudionicima koji govore engleski jezik. Konsekutivni prevoditelji moraju imati odlične vještine prevođenja kao i interpretacije. Ovo prevođenje je ekonomičnije i preciznije od simultanog, usprkos činjenici da je potrebno više vremena za izvršenje. Prednost ovakvog prevođenja je i u tome što nije potrebna posebna oprema kao u slučaju simultanog prevođenja. Najvažniji nedostatak konsekutivnog tumačenja je taj što govornik mora biti pauziran. Govornik mora biti svjestan da se njihove riječi prevode i da zbog toga mora biti pauziran kako bi se prevoditelju omogućilo vrijeme da ponovi ono što je upravo rečeno.

-Što je šušotaž prevođenje („whisper translation“)?

Jedna od vrsta usmenog prevođenja je i šušotaž („whisper translation“ na engleskom – „chuchotage“ na francuskom jeziku). To je način prevođenja kada je svakom delegatu koji sudjeluje na sastanku dodijeljen prevoditelj koji sjedi pored njega i govori mu, odnosno prevodi mu šapatom na uho. Prilikom odabira prevodioca za šušotaž prevođenje potrebno je da navedete što više informacija o temi koja se prevodi. Ponekad je tema o kojoj se diskutira visoko specijalizirana, pa se u tu svrhu vrši odabir prevoditelja koji je stručno osposobljen specijalno za to područje. Prednost ove vrste prevođenja je u tome što nije potrebna nikakva dodatna oprema kao u slučaju simultanog prevođenja.

-Što je „sight prijevod“?

Prievod “s lista” („sight translation“) je kombinacija teksta i govora, ima elemente i usmenog i pismenog prevođenja. Danas je to najčešće korišteni oblik u okruženjima kao što su sudnice, u slučajevima kao što je čitanje izjave svjedoka ili odluka suda. Situacija koja zahtijeva „sight „prevođenje, odnosno prevođenje “s lista” može biti kada se od nekoga traži da potpiše sporazum koji je na primjer, napisan na engleskom jeziku, a sudski prevodilac čita naglas taj sporazum na drugom jeziku kako bi osoba znala šta potpisuje. „Sight“ prijevod je mnogo teži nego što se čini, pogotovo ako prevodilac nije video dokument unaprijed. Pošto je „sight“ prevođenje jedan od najtežih načina prevođenje, zahtijeva dodatnu obuku i iskustvo kako bi posao bio efikasno završen.

 

-Pismeni i usmeni prevodi

Pismeno i usmeno prevođenje su dva potpuno različita posla. Pismeni prijevod obuhvaća pisanu riječ i veću pažnju treba posvetiti finim jezičnim detaljima. Usmeno prevođenje se bavi izgovorenom riječi i kao takvo je mnogo dinamičnije. Nemate vremena da dođete do rječnika kada ste u dilemi koju riječ bi bilo bolje upotrijebiti. U oba slučaja, vještine poznavanja jezika i gramatike su obavezne. Prevođenje može biti izuzetno stresan posao. Prevoditelji su često najpotrebniji u odgovornim situacijama: da zastupaju političke interese, pri interpretaciji doktora / pacijenta u bolnicama i klinikama gdje se doslovno radi o životu ili smrti, ili da prevode diplomaciju gdje bi prijevod mogao značiti razliku između mira i sukoba. Njihova gramatika mora biti besprijekorna na svim jezicima na kojima rade. Dakle, posao prevođenja znači stalnu marljivost i rad na poboljšanju gramatike. To je veoma odgovoran i težak posao, ali zadovoljstvo dobro obavljenog posla je uvijek neka vrsta nagrade za prevoditelje.

Categories:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Posts

10 pitanja koja će vam postaviti dobar prevoditeljski ured
10 pitanja koja će vam postaviti dobar prevoditeljski ured Ako vam vaš potencijalni dobavljač prevoditeljskih
Haški apostil  
Haški apostil Haški apostil ili Apostille potvrda se izdaje na zahtjev svakog imaoca isprave, i
Lektoriranje, uređivanje i prerada tekstova
LEKTORIRANJE, UREĐIVANJE I PRERADA TEKSTOVA Često možete čuti za pojmove poput uređivanja, prerade, lekture ili