Sastanak EaPeReg-ove radne skupine za roaming

Prevoditeljski ured TRAKTAT Sastanak EaPeReg-ove radne skupine za roaming

Simultano prevođenje na šestom sastanku EaPeReg-ove radne skupine stručnjaka za roaming (REWG).

U organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), u suradnji s Europskom komisijom, u Splitu se 17. i 18. travnja 2019., održao šesti sastanak EaPeReg-ove (Eastern Partnership Regulators for Electronic Communications) radne skupine stručnjaka za roaming (REWG).

Simultano prevođenje s hrvatskog i engleskog na ruski odradila sam u paru s mojom dragom kolegicom Tanjom Radmilo.

Šesti sastanak REWG-a imao je za cilj predstaviti viziju daljnje suradnje s projektnim timom EU4Digital, napredak u radu na provedbi Smjernica za provedbu RRA i daljnje aktivnosti na tom području. Osim toga, sudionici su raspravljali o ishodima 4. HDM panela i 3. sastanka ministara Istočnog partnerstva o digitalnoj ekonomiji.

 

Sudionici sastanka bili su predstavnici regulatornih tijela zemalja članica EU, članovi Europske komisije, kao i predstavnici EaP partnera (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina).