Deana Šimun

Prevoditeljski ured TRAKTAT Deana Šimun

Kvaliteta je na najvišoj razini, politika cijena sasvim primjerena.
Prema mojoj praksi, reći ću da ako prevoditeljska agencija uzima 3 kune za svoj rad, ne biste ih trebali kontaktirati, kao rezultat toga, samo će biti vama skuplje. Već sam napravila takvu grešku i onda sam se odlučila obratiti profesionalcima. Budući da amatera ima dovoljno posvuda. Kvaliteta je na najvišoj razini, politika cijena sasvim primjerena.

Designation: Voditeljica marketinga