Cijene

Prevoditeljski ured TRAKTAT Cijene

Cjenik neovjerenog pismenog prevođenja

 • 1 kartica teksta iznosi 1500 znakova sa razmacima
 • za tekstove manje od 1 kartice obračunavamo 1 karticu
 • vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini teksta, a minimalno 3 radna dana
 • za hitne prijevode (isti ili slijedeći dan) dodajemo 25% do 50% na osnovnu cijenu
 • za prijevod stručnog teksta dodajemo 15% do 25% na osnovnu cijenu
 • za prijevod s hrvatskog na strani jezik dodajemo 15% na osnovnu cijenu
 • za prijevode sa jednog na drugi strani jezik dodajemo + 50% na osnovnu cijenu
 • za prijevode veće od 100 kartica mogući popusti se direktno dogovaraju
 • za poslovne partnere koji potpišu ugovor o suradnji dajemo dodatne popuste i/ili lekturu i korekturu gratis
 • napomena: prijevodi se rade po pravilima struke sa standardnim vokabularom za pojedino područje, ukoliko želite da upotrijebimo specifičan vokabular koji vi uobičajeno koristite molimo da nas konzultirate i dostavite vokabular
Jezik Osnovna cijena
(1 kartica)
Više od 25 kartica
(po kartici)
Više od 50 kartica
(po kartici)
Engleski 16,00 € 14,00 € na upit
Njemački 17,00 € 15,00 € na upit
Talijanski 17,00 € 15,00 € na upit
Francuski 17,00 € 15,00 € na upit
Ruski 19,00 € 17,00 € na upit
Ukrajinski 19,00 € 17,00 € na upit

*   cijene ostalih jezika na upit

Cjenik ovjerenog pismenog prevođenja

 • 1 kartica teksta iznosi 1500 znakova sa razmacima
 • vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini teksta
 • za prijevod stručnog teksta dodajemo do 25% na osnovnu cijenu
 • cijena je izražena za 1 primjerak, svaki sljedeći primjerak naplaćuje se 35% od osnovne cijene
Jezik Osnovna cijena
(1 kartica)
Više od 25 kartica
(po kartici)
Više od 50 kartica
(po kartici)
Engleski 20,00 € 18,00 € na upit
Njemački 22,00 € 20,00 € na upit
Talijanski 22,00 € 20,00 € na upit
Francuski 22,00 € 20,00 € na upit
Ruski 26,00 € 23,00 € na upit
Ukrajinski 26,00 € 23,00 € na upit

Cjenik lekture i korekture

 • 1 kartica teksta iznosi 1500 znakova sa razmacima
 • vrijeme izrade teksta ovisi o količini teksta, a minimalno 5 radnih dana
 • za hitnu lekturu / korekturu (isti ili sljedeći dan) dodajemo 50% na osnovnu cijenu
 • za lekturu na stranom jeziku dodajemo 25% na osnovnu cijenu

Lektura
1 kartica                                    6,00 €
25 kartica i više                         4,00 € po kartici
50 kartica i više                         po dogovoru

Korektura
1 kartica                                    3,00 €
50 kartica i više                         2,00 € po kartici

 

Cjenik grafičke obrade dokumenata

 • obračun se vrši po stranici A4 formata sa dvije slike
 • vrijeme obrade ovisi o broju stranica, a minimalno 5 radnih dana
 • za broj slika veći od 2 po stranici dodajemo 25% na osnovnu cijenu
 • za obradu tablica dodajemo 25% na osnovnu cijenu
 • za hitnu obradu dodajemo 50% na osnovnu cijenu

Po stranici dokumenta
1 stranica                                           5,00 €
50 na više stranica                            4,00 €

 

Cjenik prevođenja standardnih dokumenata

 • potvrda o nekažnjavanju bez apostila                       19,00 € (ukr, rus)
 • potvrda o nekažnjavanju s apostilom                        27,00 € (ukr, rus)
 • rodni list bez apostila                                                 26,00 € (ukr, rus)
 • rodni list s apostilom                                                  38,00 € (ukr, rus)
 • vjenčani list bez apostila                                            26,00 € (ukr, rus)
 • vjenčani list s apostilom                                             38,00 € (ukr, rus)
 • diploma (pola stranice)                                              18,00 € (ukr, rus)
 • rodni list za novorođenče (do 1 godine)                    besplatno