Cijene

Cijene

rucomp-hohloma-prototip-3d

Pismeni prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica za prijevode sa hrvatskog na strane jezike i obratno. Autorsku karticu čini 1800 slovnih znakova s razmacima obračunatih računalom (sukladno statistici MS Worda – characters with spaces). Ukupan broj znakova s praznim mjestima dijeli se s 1500, a dobiveni iznos označava broj autorskih kartica.

Napomene za cjenik prijevoda

  • vrijeme izrade pismenih prijevoda ovisi o količini teksta (broju autorskih kartica), tematici i trenutnoj količini narudžbi
  • za hitne usluge prijevoda (isti dan ili sljedeći dan – ovisno o količini) obračunava se žurna tarifa, tj. dodaje se 25% do 50% na osnovnu cijenu
  • za hitne prijevode vikendom obračunava se žurna tarifa, tj. dodaje se 100% na osnovnu cijenu
  • za stručni prijevod, tj. prijevod stručnih tekstova dodaje se 20% na osnovnu cijenu (npr. medicinska dokumentacija)
  • cijene izražene bez PDV-a

Prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik – jedna autorska kartica . 120,00 kn
Prijevod s hrvatskog jezika na strane jezike 120,00 kn
Prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik 160,00 kn
Prijevodi iz rukopisa 20-100 % više
Prijevodi videozapisa – jedna autorska kartica 100 % više
Prijevod s ovjerom sudskog tumača 150 kn
Sudska ovjera prevedenog teksta 50 kn

 

[su_button url=”http://traktat.hr/zatrazite-ponudu-ili-narucite-prijevod/” style=”3d” background=”#ECB33F” size=”15″ center=”yes” icon=”icon: book” text_shadow=”-1px 2px 0px #675555″]NARUČITI PRIJEVOD[/su_button]