SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI I UKRAJINSKI JEZIK

Prevoditeljski ured TRAKTAT SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI I UKRAJINSKI JEZIK

Iryna Kozlica

[ox_list type=”ox_list_simple”]

  • Stalni sudski tumač za ukrajinski i ruski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Splitu broj 4 Su -180/2015 od 05.10.2015.

  • Prevoditeljica za ruski i ukrajinski jezik s 10-godišnjim iskustvom

  • Izvorni govornik ruskog i ukrajinskog jezika

  • Diplomirani inženjer medicinske elektrotehnike

[/ox_list]

 

Djelokrug rada obuhvaća sljedeća područja:

pravo (ugovori svih vrsta, propisi, korespondencija s državnim tijelima, tužbe, sudska rješenja, podnesci i korespondencija u sudskim postupcima svih vrsta, izvatci iz sudskog registra)

ekonomija i financije (ugovori o kreditu, bankarska regulativa, korespondencija s HNB-om, izvještaji regulatornih tijela, financijski izvještaji – bilance, računi dobiti i gubitka, statistički izvještaji poduzetnika)

tehnika (sigurnosno tehnički listovi, certifikati o ispitivanju i analizi, tehničke karakteristike, priručnici, katalozi)

dokumentacija za javna nadmetanja

certifikati proizvođača, certifikati o obuci, potvrde nadležnih institucija

graditeljstvo (troškovnici za građevinske radove, specifikacije, opisi radova)

turizam (prospekti, letci, internet stranice)

ugostiteljstvo

 

 

[su_button url=”http://traktat.hr/zatrazite-ponudu-ili-narucite-prijevod/” style=”3d” background=”#ECB33F” size=”15″ center=”yes” icon=”icon: book” text_shadow=”-1px 2px 0px #675555″]NARUČITI OVJERENI PRIJEVOD[/su_button]