Team

Prevoditeljski ured TRAKTAT Team

Renata Radnić Listeš

Prevoditeljica i sudska tumačica

Matea Govorušić

Voditeljica projekata i lektorica

123-456-789

team@gmail.com

Iryna Kozlica

Voditeljica ureda i sudska tumačica

123-456-789

team@gmail.com

Merri Teklic

Prevoditeljica i sudska tumačica

123-456-789

team@gmail.com

Diana Klaić

Prevoditeljica i lektorica

123-456-789

team@gmail.com