UslugeIndyra
 • Pismeni prijevodi

  Pismeno prevođenje obuhvaća prijevode materijala bez ovjere poput:
  web stranica, turističkih vodiča, brošura, prospekata, kataloga, letaka, marketinških materijala, cjenika, jelovnika, uputa za upotrebu, deklaracija, životopisa, multimedijalnih CD-ROM-ova, dopisa, stručne literature iz područja ekonomije, financija, medicine, prava itd.

 • Ovjereni prijevodi

  Pružamo usluge ovjerenih prijevoda, odnosno prijevode koje sastavlja sudski tumač na zahtjev državne institucije, pravne ili fizičke osobe, te svojim potpisom i pečatom ovjerava i jamči da je prijevod u cijelosti vjeran izvorniku. Prijevodi s ovjerom sudskog tumača (ili kako ih često zovu, službeni prijevodi) često su potrebni kod službenih dokumenata, kao što su ugovori, rješenja, presude, potvrde, matični listovi, natječajne dokumentacije itd.

 • Prijevod web stranica

  Lokalizacija je postupak prilagodbe postojeće web-stranice kulturi i jeziku ciljanog tržišta. Budući da se danas mnoštvo ljudi oslanja na internet kao glavni izvor informacija, prisutnost na tom umreženom tržištu od nedvojbene je važnosti za globalni poslovni rast. Osim prijevoda stranice na strani jezik, vrlo ju je važno prilagoditi kulturi odredišne javnosti pri čemu posebno treba paziti na specifičnosti svojstvene različitim narodima.

 • Poslovni prijevodi

  Nudimo kvalitetno prevođenje svih ekonomskih i financijskih dokumenata potrebnih za vaše poslovanje te vam omogućujemo da krenete naprijed profitabilnijim i učinkovitijim putem. Kvalitetni financijski prijevodi pomoći će vašim klijentima i korisnicima u boljem razumijevanju vaših proizvoda i usluga.

 • Turistički prijevodi

  Vršimo prijevode materiala za vaše turističko i ugostiteljsko poslovanje: opisi turističkih destinacija i objekata, popisi događanja, natječaji za poslove iz područja turizma, jelovnici i slično.